Gratis bokföringsprogram

Scanna dina kvitton och bokför kostnaden, direkt i mobilen. Inget krångel med pärmar eller papper. Ett digitalt bokföringsprogram har aldrig varit enklare.

Skapa gratiskonto

Bokföring
Webbaserat
Fakturering
Support
Order & Offert
Obegränsat antal verifikationer
Lön
Obegränsat antal bokföringsår
API
Obegränsat antal användare
Arkivplats
Flera verifikationsnummerserie
Arkivplats
Ändra verifikation
Icon Bokföring
Stryka och radera verifikation
Icon Fakturering
SIE export/import
Icon Order & Offert
Kontoanalys
Icon Lön
Momsrapport
Icon API
Resultatrapport
Icon Arkivplats
Balansrapport
Icon Arkivplats
Huvudbok
Icon Bokföring
Resultatenheter
Icon Fakturering
Projekt
Icon Order & Offert
Nya och äldre BAS kontoplaner
Icon Lön
Utbetalningar via LB-rutin/fil
Icon API
Leverantörsreskontra
Icon Arkivplats
Obegränsat med lev.fakturor
Icon Arkivplats
Koppla dokument, kvitton mm

Icon Bokföring

Icon Bokföring är ett enkelt och lättanvänt bokföringsprogram som även inkluderar leverantörsreskontra, vilket täcker alla behov hos mindre och medelstora företag.

Programmet innehåller samtliga funktioner som krävs för att du på ett enkelt och korrekt

vy1
 Vy över verifikationslistan

sätt ska kunna sköta din bokföring och ha kontroll över din leverantörsreskontra.
Likt övriga Icon moduler når du din bokföring oavsett var du är eller vid vilken dator du sitter, förutsatt att du har dina inloggningsuppgifter och en Internetuppkoppling. Likaså kan din revisor arbeta med din bokföring från sin dator, och där ni på distans kan diskutera ekonomin utan onödigt flyttande av material och kopior av bokföringen.
I traditionella redovisningsprogram som du installerar på din dator, behöver du kontinuerligt köra programuppdateringar för att programmet inte ska bli inaktuellt.

I Icon sköter vi detta åt dig, oavsett när du öppnar programmet eller var du befinner dig har du alltid en dagsfärsk version.


Icon Bokförings bokföringsdel är uppbyggt kring en kontoplan. När du startar ditt system utgår du i från en standardiserad kontoplan från BAS eller EUBAS. Denna kontoplan kan du sedan förändra hur du vill för att den på ett så bra sätt som möjligt ska passa era behov.

vy1
 Vy över verifikation

Självklart kan du när som helst under ditt nu pågående bokföringsår övergå till Icon bokföring, genom att lägga in dina dagsaktuella bokföringssiffror som ingående balans.

När du arbetar med verifikationer har du två vyer, en där du ser alla dina verifikationer i en lista och en där du har arbetsbilden för den aktuella verifikationen, Du kan enkelt bläddra fram och tillbaka mellan verifikationerna.

vy1
 Vy över utskrift

Vid verifikationsregistreringen kan du enkelt hämta ett passande konto. Utöver konto kan du även använda dig av resultatenheter, för att få en ännu klarare bild över hur ditt resultat genereras i företaget.
I Icon Bokföring kan du fritt arbeta med flera olika år och enkelt jämföra dess skillnader. Under hela verifikationsregistreringen ser du verifikationens saldo, men även de aktuella kontonas saldo inkluderat belopp som du just nu registrerar. Med ett enkelt handgrepp kan du även få restsaldot på det sista kontot, utan att behöva ta fram miniräknaren. I Icon bokföring har du samtliga rapporter som du behöver för att få ett komplett underlag till såväl dig själv som till andra intressenter som tex banker och myndigheter.


Den andra delen av Icon Bokföring, består av leverantörsreskontran. Leverantörsreskontran består av ett leverantörsregister över dina leverantörer, reskontran över fakturor och betalningsmodul för utbetalning av fakturorna. Givetvis så hanterar Icon bokföring i första hand Internetbetalningar till BGC (bankgirocentralen), men behöver man göra manuella betalningar är även detta möjligt. Alla registrerade fakturor och utbetalningar får man givetvis överförda till bokföringen med ett enkelt handhavande.

Även reskontradelen innehåller givetvis alla rapporter som man behöver, såsom förfallolistor och likviditetsrapporter mm.


Samarbetspartners

Inkassogruppen Xdesk