Gratis löneprogram

Spar tid & pappersarbete, skapa dina lönespecifikationer online
via din mobil, läsplatta eller dator.
Icon finns alltid tillhands, helt gratis.

Skapa gratiskonto

Icon Bokföring
Webbaserat
Icon Fakturering
Fri support
Icon Order & Offert
Obegränsat antal anställda
Icon Lön
Obegränsat antal lönebesked
Icon API
Lönebesked via e-post
Icon Arkivplats
Utbetalning via bankfil
Icon Arkivplats
Bokföringsunderlag
Icon Bokföring
SIE4 export
Icon Fakturering
Skattedeklaration
Icon Order & Offert
eSkd - Elektronisk skattedekl.
Icon Lön
Semesterhantering
Icon Lön
Direktutbetalning av semesterlön
Icon API
Standardlönebesked
Icon Arkivplats
Arbetsgivarintyg
Icon Arkivplats
Kontrolluppgifter
Icon Arkivplats
Skattefri lön för idrottsutövare
Icon Bokföring
Bilförmån 
Icon Fakturering
Provision
Icon Order & Offert
Projekt och kostnadsställen
Icon Lön
CSR Fråga/svar
Icon API
FORA
Icon Arkivplats
LÖSEN (Byggnads) 
Icon Arkivplats
Koppla dokument och bilder till anställda
Icon Arkivplats
1000-kronors gränsen för arbetsgivaravgift

Icon Lön

Icon Löneprogram är ett enkelt och lättanvänt lönesystem som täcker alla behov hos mindre och medelstora företag för en effektiv och säker lönehantering.

Programmet innehåller samtliga funktioner som krävs för att du

vy1
 Vy över anställningsregistret
på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna sköta dina löner.
När man arbetar med lön är det mycket viktigt att man använder sig av dagsfärsk information. Ideligen ändras information och beräkningsformler genom t.ex. skattetabeller, procentsatser för socialaavgifter och lagförändringar i allmänhet mm.
I traditionella löneprogram som du installerar på din dator, behöver du kontinuerligt köra programuppdateringar för att löneprogrammet inte ska bli inaktuellt.

I Icon Lön sköter vi detta åt dig, oavsett när du öppnar programmet eller var du än befinner dig har du alltid en dagsfärsk version.


I Icon Lön arbetar man utifrån ett anställningsregister som innehåller alla din anställda och ett löneartsregister som hjälper dig att beräkna olika typer av lön. När du behöver göra en
vy1
 Vy över ett lönebesked
löneutbetalning, skapar du en lönekörning. Lönekörning är benämningen på en grupp av lönebesked med samma utbetalningsdatum. I Lönekörningen skapar du sedan lönebesked.
Lönebeskeden skapar du enkelt genom att plocka dina anställda från anställningsregistret.


På lönebeskedet skapar du sedan enkelt lönebeskedsrader, genom att hämta lönearten för t.ex. timlön från löneartsregistret.vy3
 Vy över utskrift
När alla lönebesked är klara väljer du utskrift.
Genom utskriftsguiden får du utskrifter på lönebesked, utbetalningslistor, bokföringsunderlag och skattedeklaration.
Därefter är månadens lönehantering klar.

Icon Lön innehåller givetvis även beräkningsunderlag för semester, funktioner för att skapa kompletta kontrolluppgifter inför nästkommande årsavslutet och övriga relevanta funktioner.

Om ni vill betala ut semesterlönen direkt till era timanställda, kan programmet gör det med automatik åt er.

Om ni betalar ut löner till funktionärer, domare mfl. som går under "idrottsutövare" och därmed ej ska betala skatt och arbetsgivaravgift under ett halvt basbelopp, hantera programmet det helt automatiskt åt er.
Även när era anställda passerar ett halvt basbelopp och ska betala arbetsgivaravgift och skatt från första kronan, sköter programmet hela arbetet automatiskt.
Samma sak gäller för vanliga löner under 1000 kr.

Icon Lön har även en direktkoppling med Icon Bokföring, så att bokföringsunderlag från Icon Lön automatiskt kan bokföras i Icon Bokföring. Du kan givetvis även bokföra detta manuellt om du så önskar.

Icon löneprogram gör helt enkelt er lönehantering mycket enklare.

Anställda kan själva registrera sin tid
Låt även era anställda själva registrera sin tid med hjälp av Icon Tid och appen "My Time".

Den anställde registrerar sin arbetade tid, frånvaro, körda mil, utlägg mm i appen "MyTime". Tider kan därefter attesteras av den anställdes chef eller annan ansvarig person, och med en enkel knapptryckning skapa den löneansvarige en löneutbetalning utan att lägga onödig tid på att registrera arbetad tid eller frånvaro för alla anställda. Allt detta kommer in med automatik.Samarbetspartners

Inkassogruppen Xdesk